Remittera.nu

Blanketter & interaktiva tjänster!

 

Blanketter Försäkringskassan - klicka på den understrukna texten för att komma till blanketten

Intyg för tillfällig föräldrapenning interaktiv blankett FK 

Intyg för tillfällig föräldrapenning 12-16 år interaktiv blankett FK 

Läkarutlåtande närståendepenning  interaktiv blankett FK

Läkarutlåtande om hälsotillstånd   interaktiv blankett FK

Sjukintyg interaktiv blankett FK

Försäkringsmedicinskt beslutstöd vid sjukskrivning FK / SoS

Åter till www.remittera.nu