Remittera.nu

Blanketter & interaktiva tjänster!

 

Diverse PM, info om SVF och annat bra

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppföljning Gastric Bypass i primärvården VGR

Riktlinjer kring NOAK (Nya Orala AntiKoagulantia) och Waranhandboken SSTH.se

Primärprevention hjärt-kärlsjukdom inkl SCORE-diagram Läkemedelsverket

Nya SCORE

Nationella riktlinjer SoS

Beslutstöd fetma VGR

Giftinfo för läkare - giftinformationscentralen

SVF - Standardiserat VårdFörlopp

 Åter till www.remittera.nu