Remittera.nu

Blanketter & interaktiva tjänster!

 

Interaktiva funktioner - klicka på den understrukna texten för att komma till de olika hjälpmedlen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smittskydd VGR – anmälningspliktiga sjukdomar anmälan och sjukdomsinformation

Kort om bakterier via bakteriologen SU

Kort om parasiter via bakteriologen SU

Kort om svampar via bakteriologen SU

Infpreg - informationssajt och infektioner och graviditet

Vaccinationsguiden

 Åter till www.remittera.nu